Planlegg trykksaken din! Spar penger!

Tid er penger, og det finnes smarte måter å spare penger når du bestiller trykksaker. Med god planlegging tar du noe av jobben selv som ellers trykkeriene må gjøre.

Skisse. Har du spesielle ønsker er det viktig at du gir klar beskjed om dette. Lag gjerne skisser.
Teksten. Sjekk teksten for skrivefeil, og lagre teksten i f.eks Word.
Bilder. Lagre bilder du ønsker brukt i en egen mappe. Ikke bruk bilder fra nettet, da disse ofte har lav oppløsning.
Fargetrykk. Tenk igjennom om trykksaken skal trykkes i farger eller i kun sort.
Papir. Ønsker du en kvalitet som er uvanlig, så er ofte dette veldig fordyrende.
Korrektur. Vær tydelig og nøyaktig i tilbakemeldingen på korrekturen.
Opplag. Tenk igjennom antallet du trenger. Jo flere, jo billigere stykkpris.

Lykke til!

Dekor på skapvogn levert!

Vi har levert dekor på servicevogn for kunde. Flott resultat vi er stolt av!

Cal Trykk er en mesterbedrift!

13 grunner til å velge en MESTER

1. En mester har solid fagkompetanse

En mester har fag-/svennebrev, toårig mesterutdanning og lang praksis i yrket sitt.

2. En mester er en seriøs yrkesutøver

Mesterutdanningen er en formell videreutdanning for en håndverker innen eget fag, og gir høy kompetanse både som bedriftsleder og faglig leder.

3. Mesternettverk

En mester er en del av et landsomfattende nettverk av mestere i mange fag og bransjer. Du finner de godkjente mesterne i mesterregisteret.

4. Mestermerket og mestertittelen

En mester kan benytte mestermerke og mestertittel når han eller hun markedsfører seg og bedriften sin.

5. En mester leverer kvalitet

Arbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner. Mesteren sikrer fagmessig utført arbeid og riktig bruk av teknikker.

6. En mester er løsningsorientert

En mester har gjennom sin utdanning og arbeidspraksis lært seg å være løsningsorientert. Som kunde får du gode råd og fagmessig oppfølging.

7. En mester tar ansvar for ansatte og for faget

En mesterbedrift arbeider aktivt med kompetanseheving blant de ansatte og tar ansvar for opplæring av lærlinger. Mesteren utvikler fagkunnskapen og fører kompetansen videre til nye generasjoner.

8. En mester tar ansvar for miljøet

I kraft av sin kompetanse ivaretar en mester miljømessige hensyn ved utførelse av håndverkstjenester.

9. En mester gir trygghet

En mester utfører arbeidet sitt med basis i lange håndverkstradisjoner og overholder dagens regelverk. Kunden orienteres om alternative løsninger med hensyn til pris og kvalitet.

10. En mester ivaretar dine interesser som forbruker

En mester inngår skriftlige avtaler, også for mindre arbeider. Dette ivaretar både kundens og mesterbedriftens interesser.

11. En mester gir trygge arbeidsplasser

En mester har med bakgrunn i sin utdanning og arbeidspraksis høy kompetanse på å etablere og drive en bedrift. Dette gjør bedriften solid og trygg både som arbeidsplass og i forholdet til kunden.

12. En mester er fremtidsrettet

En mester er en frontfigur i faget sitt og har stor endringsberedskap. Han/hun ser potensialet i moderne materialer, redskaper og teknikker og skaper nye muligheter tuftet på gamle tradisjoner.

13. Det er lønnsomt å velge en mester

I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en mester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat.

 

Kilde: https://www.mesterbrev.no/mesterregister/for-forbruker/

Vurderer du reklame på kjøretøyet?

Her er noen gode grunner til at det er smart:

 • Blir lagt merke til. Reklamen blir blir sett av folk over større områder. Husk at det er viktig å skille seg ut, samtidig som det ikke skal virke overdrevent.
 • Økonomi. Det er relativt rimelig med tanke på hvor mange som kan se budskapet ditt.
 • Oppleves ikke invaderende. I motsetning til reklame på internett og tv, oppleves ikke kjøretøysreklame irriterende. Folk kan velge om de studerer reklamen eller ikke.
 • Påvirkning. Reklamen kan bidra til merkevarebygging, samt direkte markedsføring mot potensielle kunder.
 • Se på kjøretøyet som et stort skilt, og fyll det med relevant informasjon.

 

Bilde fra PxHere

Fem gode grunner til å bruke ditt lokale trykkeri!

 1. Raskere leveringstider og større fleksibilitet.
 2. Lavere transportkostnader.
 3. Miljøet tjener på det! Velg miljøvennlige løsninger. Trykksakene reiser ikke så langt – karbonavtrykket blir mindre.
 4. Enklere kommunikasjon. Har du spesielle behov og trenger å diskutere løsninger kommer vi til deg, eller du til oss.
 5. Støtt ditt lokale næringsliv. Det sikrer jobber og bidrar til økonomisk vekst i ditt nærområde.

 

Bilde fra PxHere

Fem fakta om trykkindustrien

 1. Trykkindustrien har lang historie, hvor den første boken (Gutenberg Bibelen) ble satt med løse typer på 1400-tallet.
 2. Industrien har utviklet seg over tid, hvor eldre teknologi som offsett supplementeres av nyere teknologi som digitaltrykk.
 3. Trykkindustrien har vært viktig i arbeidet for informasjonsdeling, samt motarbeide analfabetisme opp igjennom historien.
 4. Trykkindustrien er en vesentlig bidragsyter til den globale økonomien, hvor det er ansatt millioner av mennesker og hvor det omsettes for milliarder av kroner årlig.
 5. Trykkindustrien møter stadig nye utfordringer og muligheter på bakgrunn av den digitale revolusjonen. Fordeler med dette er at det nå er rimeligere å produsere lavere opplag, og mere brukertilpassede trykksaker.

 

Bilde fra PxHere

Trykksaker og CO2

Er trykksaker Co2-verstinger?

Mange tenker at trykksaker er CO2 verstinger, men det viser seg at trykkeindustrien er langt langt ned på listen over karbonavtrykk i industrien (miljødirektoratet.no). En avis belaster klimaet med rundt 80 gram C02, mens 30 minutter på nett om dagen belaster ca 100 gram.  Norge slapp i 2021 ut 7,6 tonn CO2 per innbygger (energiogklima.no). Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn. Trykksakene vi omgir oss med utgjør mindre enn 1% av ditt og mitt karbonavtrykk.

Cal Trykk AS legger vekt på miljøvennlig produksjon, og vi er sertifisert fra Grønn Punkt, Miljøfyrtårn og Svanemerket.

Bilde fra PxHere

Miljømerking av trykksaker

Cal trykk AS er opptatt av miljøet og er sertifisert av Grønnpunkt, Miljøfyrtårn og Svanemerket. Her kan du lese litt om bakgrunnen for hvorfor VI legger vekt på dette.

Miljømerking av trykksaker uttrykker hvilket miljøavtrykk trykksaken har. Dette er viktig siden trykksaker kan ha stor påvirkning på natur og miljø. Velger du miljømerkede trykksaker er du med og bidrar til at karbonavtrykket reduseres.

Det brukes bærekraftige materialer, enten fra resirkulert papir eller fra skog med bærekraftig produksjon. Det tas også hensyn til energibruk, samt kjemikalier og annet materiell som brukes i trykk-prosessen. I tillegg til selve produksjonen av trykksaken, tas det også hensyn til transport og avfallshåndtering.

Miljømerking er et nyttig verktøy for kunder som ønsker å gjøre miljøvennlige valg. Du bidrar på den måten å redusere miljøavtrykket, og vi kan sammen bidra til et mer miljøvennlig samfunn.

 


Bilde fra PxHere

Cal Trykk AS er 102 år i år!

«Å leve lenge betyr bare å overleve andre.»
– Goethe
Takk for tilliten!

Vindusdekor i kontorlandskap

Vi er akkurat ferdig med frostet vindusdekor i kontorlandskap for Fredrikstad-kunde. 40 vinduer og dører ble det totalt og resultatet ble tipp-topp!