Selvkopierende sett/

Selvkopierende sett kan brukes til kvitteringer, regningsblokker, lister, ordreblokker, rekvisisjoner, bestillingslister og henvisninger.

Vi er blant de største på selvkopierende sett i Norge

Selvkopierende papir brukes til kvitteringer, regningsblokker, lister, ordreblokker, rekvisisjoner, bestillingslister og henvisninger. Dette papiret er selvkopierende. Det vil si at når man skriver på den første siden, vil det du skriver overføres til det som ligger som neste ark i settet. Dette gjør at du enkelt kan gi en ferdig utfylt kopi til f.eks. en kunde.

Sett kan fås med 1 eller flere kopier, f.eks. 1-6. De kan fås med nummer, perforering, utblending (dette vil si at man merker feltet som du ikke vil ha gjennomslag i) eller snap sett. Settene leveres løse i sett eller stiftet i blokk hvis de er perforerte.

Vi er blant de største på selvkopierende sett i Norge. Vi leverer alt av skjemaer, blanketter, fraktbrev, ordresedler, kvitteringer osv. Cal Trykk er også billigst og produserer opp miljøvennlig. Vi sender og leverer over hele landet.

Rimelig og miljøvennlig

Rimelig og miljøvennlig produksjon.

Leverer i hele Norge

Vi sender og leverer over hele landet.

God kvalitet

Blant de største på selvkopierende sett.