Innlegg

Trykksaker og CO2

Er trykksaker Co2-verstinger?

Mange tenker at trykksaker er CO2 verstinger, men det viser seg at trykkeindustrien er langt langt ned på listen over karbonavtrykk i industrien (miljødirektoratet.no). En avis belaster klimaet med rundt 80 gram C02, mens 30 minutter på nett om dagen belaster ca 100 gram.  Norge slapp i 2021 ut 7,6 tonn CO2 per innbygger (energiogklima.no). Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn. Trykksakene vi omgir oss med utgjør mindre enn 1% av ditt og mitt karbonavtrykk.

Cal Trykk AS legger vekt på miljøvennlig produksjon, og vi er sertifisert fra Grønn Punkt, Miljøfyrtårn og Svanemerket.

Bilde fra PxHere