Innlegg

Cal Trykk AS er 100 år!

Cal Trykk AS er 100 år!

Cal Trykk er Østfolds eldste og eneste Mestertrykkeri

Vår historie startet så langt tilbake som i 1910. Siden den gang har vi vært i gjennom en stor omstillingsfase, fra glassmagasin-forlag-boktrykk til dagens offset og digital trykkeri. Vi har som vår styrke at vi har fagutdannede personer i alle ledd og er svært miljøbevisste. Vi er Miljøfyrtårn– og Svanemerket.

Nøkkelpersonene i Cal Trykk er Bjarne Hekkås og Tor Gunnar Storm Ellefsen. Bjarne ble ansatt som visergutt i 1939. Her fikk han opplæring i boktrykkerkunsten, og tok senere over hele driften av trykkeriet. I 1986 spurte Bjarne Hekkås Tor Gunnar om et samarbeid. Trykkeriet gikk da inn i en ny fase med endring fra boktrykk til offset. I 1989 gikk Bjarne av med pensjon og i 1995 tok Tor Gunnar over bedriften, og gikk av med pensjon i 2020. Tor Gunnar er styreformann og jobber som trykker ved behov. Tor Henning Haakenstuen Holvik er daglig leder. Les mer om Cal Trykk sin historie her.

Cal-Trykk fyller nå 100 år, og det er vi stolte av. Vi har fulgt godt med i utviklingen i trykkeribransjen og er et kjent navn i Fredrikstad. Cal Trykk har i dag 6 ansatte, hvorav 3 er medeiere, og er Østfolds eneste Mestertrykkeri.

Har du spørsmål?

Kontakt oss her for en uforpliktende prat!