Innlegg

Trykksaker og CO2

Er trykksaker Co2-verstinger?

Mange tenker at trykksaker er CO2 verstinger, men det viser seg at trykkeindustrien er langt langt ned på listen over karbonavtrykk i industrien (miljødirektoratet.no). En avis belaster klimaet med rundt 80 gram C02, mens 30 minutter på nett om dagen belaster ca 100 gram.  Norge slapp i 2021 ut 7,6 tonn CO2 per innbygger (energiogklima.no). Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn. Trykksakene vi omgir oss med utgjør mindre enn 1% av ditt og mitt karbonavtrykk.

Cal Trykk AS legger vekt på miljøvennlig produksjon, og vi er sertifisert fra Grønn Punkt, Miljøfyrtårn og Svanemerket.

Bilde fra PxHere

Miljømerking av trykksaker

Cal trykk AS er opptatt av miljøet og er sertifisert av Grønnpunkt, Miljøfyrtårn og Svanemerket. Her kan du lese litt om bakgrunnen for hvorfor VI legger vekt på dette.

Miljømerking av trykksaker uttrykker hvilket miljøavtrykk trykksaken har. Dette er viktig siden trykksaker kan ha stor påvirkning på natur og miljø. Velger du miljømerkede trykksaker er du med og bidrar til at karbonavtrykket reduseres.

Det brukes bærekraftige materialer, enten fra resirkulert papir eller fra skog med bærekraftig produksjon. Det tas også hensyn til energibruk, samt kjemikalier og annet materiell som brukes i trykk-prosessen. I tillegg til selve produksjonen av trykksaken, tas det også hensyn til transport og avfallshåndtering.

Miljømerking er et nyttig verktøy for kunder som ønsker å gjøre miljøvennlige valg. Du bidrar på den måten å redusere miljøavtrykket, og vi kan sammen bidra til et mer miljøvennlig samfunn.

 


Bilde fra PxHere