Innlegg

Miljømerking av trykksaker

Cal trykk AS er opptatt av miljøet og er sertifisert av Grønnpunkt, Miljøfyrtårn og Svanemerket. Her kan du lese litt om bakgrunnen for hvorfor VI legger vekt på dette.

Miljømerking av trykksaker uttrykker hvilket miljøavtrykk trykksaken har. Dette er viktig siden trykksaker kan ha stor påvirkning på natur og miljø. Velger du miljømerkede trykksaker er du med og bidrar til at karbonavtrykket reduseres.

Det brukes bærekraftige materialer, enten fra resirkulert papir eller fra skog med bærekraftig produksjon. Det tas også hensyn til energibruk, samt kjemikalier og annet materiell som brukes i trykk-prosessen. I tillegg til selve produksjonen av trykksaken, tas det også hensyn til transport og avfallshåndtering.

Miljømerking er et nyttig verktøy for kunder som ønsker å gjøre miljøvennlige valg. Du bidrar på den måten å redusere miljøavtrykket, og vi kan sammen bidra til et mer miljøvennlig samfunn.

 


Bilde fra PxHere