Innlegg

Fem fakta om trykkindustrien

  1. Trykkindustrien har lang historie, hvor den første boken (Gutenberg Bibelen) ble satt med løse typer på 1400-tallet.
  2. Industrien har utviklet seg over tid, hvor eldre teknologi som offsett supplementeres av nyere teknologi som digitaltrykk.
  3. Trykkindustrien har vært viktig i arbeidet for informasjonsdeling, samt motarbeide analfabetisme opp igjennom historien.
  4. Trykkindustrien er en vesentlig bidragsyter til den globale økonomien, hvor det er ansatt millioner av mennesker og hvor det omsettes for milliarder av kroner årlig.
  5. Trykkindustrien møter stadig nye utfordringer og muligheter på bakgrunn av den digitale revolusjonen. Fordeler med dette er at det nå er rimeligere å produsere lavere opplag, og mere brukertilpassede trykksaker.

 

Bilde fra PxHere