Innlegg

Trykksaker som en del av din markedsstrategi

Selv om vi lever i en verden med stadig større grad av digitalisering, er det fortsatt mange som tyr til trykksaker som en del av sin markedsstrategi. Dette er det flere årsaker til, men den viktigste er vel at dette fortsatt er den beste måten å bli lagt merke til. En trykt brosjyre er riktignok ikke like dynamisk som en hjemmeside, men utvilsomt langt mer anvendelig. Enten det er en meny fra den lokale pizzarestauranten, eller en delekatalog for båtmotorer. Eller noe så enkelt som visittkort.

Den digitale revolusjonen

Den digitaliserte revolusjonen har også inntatt trykkeribransjen, og der trykkeriene tidligere måtte lage originalene sine manuelt tyr også disse til digitale løsninger hvor datamaskiner og allmenn programvare er naturlige deler av prosessen. Mange industrielle standarder, som for eksempel Adobes Creative Cloud-applikasjoner for både pc og Mac, brukes av både trykkerier, profesjonelle aktører innen medieproduksjon og privatpersoner, hvilket har medført at terskelen for å selv produsere grunnmaterialet er betraktelig lavere nå enn tidligere.

Mange hensyn

Det er imidlertid en del hensyn man bør vite om hvis man velger å levere råmateriale til et trykkeri selv. Blant annet finnes det flere forskjellige trykketeknikker, alt ettersom hva man ønsker trykket, og mengden. I noen tilfeller kan det ved svært små opplag holde med en helt vanlig utskrift, men da bør man være klar over at en profesjonell skriver forutsetter en del flere faktorer enn en hjemmeskriver gjør. Skal man skrive ut en mindre serie med bilder i en spesifikk kvalitet, bør man vite hvilken fargeprofil trykkeriet ønsker å motta råfilen i, og hvilket format. Det som ser pent ut hjemme på egen dataskjerm ser kanskje ikke like fint ut hvis ikke disse parameterne er satt riktig i utgangspunktet. Dette kan trykkeriet hjelpe deg med, og har de maler som forteller dette.

Visittkort og flyers

Skal man trykke visittkort, flyers eller annet reklamemateriale benyttes gjerne offsettrykk, da dette ofte er den rimeligste måten å produsere dette på. Kvaliteten er god, resultatet blir det samme på første og siste eksemplar, og selve trykket er ofte mer holdbart enn ved en ren digital produksjon.

Ulempen er at det stilles høyere krav til råmaterialet hvis man velger å produsere dette selv, men jo tidligere man involverer trykkeriet i prosessen, jo tidligere kan trykkeriet fortelle deg hvordan det skal gjøres slik at resultatet blir så godt som mulig. God kvalitetssikring i alle ledd bidrar til dette.

Oppløsning, skjæremerker og fargeprofil

Noe av det viktigste man må huske på hvis man skal trykke bilder er at kvaliteten på disse er god nok. Det at et bilde ser bra ut på en dataskjerm er ikke ensbetydende med at det blir like fint på trykk, simpelthen fordi oppløsningen ikke er den samme. Et bilde hentet fra internett har som regel kun en oppløsning på 72 dpi (dots per inch), mens et bilde beregnet til trykk bør ha minst 300 dpi. Altså godt over fire ganger så høy oppløsning for å bli bra.

Videre må man forhøre seg om hvordan trykkeriet ønsker skjæremerkene plassert. Dette er viktig fordi de forskjellige trykkeriene opererer med forskjellige layouts alt ettersom hvilken papirstørrelse de bruker, og hva som kreves i trykkprosessen. Ofte vil trykkeriet gjerne at man setter skjæremerkene med såkalt «bleed», som angir hvor mye av et trykk som skjæres vekk etter trykking. Dette for å unngå hvit kant rundt trykkområdet, noe som ikke er spesielt pent hvis det er snakk om fargetrykk eller bilder.

Avslutningsvis er det viktig å bruke samme fargeprofil som trykkeriet man har tenkt å benytte seg av. Dette for å forsikre seg om at fargene blir de samme på det ferdige produktet som på datamaskinen. Her kan man med fordel også kalibrere dataskjermen så den er tilpasset trykkeriets fargeprofil, eller man kan nøyes med å lage et utkast som så trykkeriet produserer videre på, slik at de også tar seg av hele produksjonen fra A til Å. Hvilket i mange tilfeller er å foretrekke da dette tross alt er et fagfelt de er utdannet og har erfaring innenfor.

Har du spørsmål?

Kontakt oss her for en uforpliktende prat!